8c(+) af Bosma

Peter Bosma satte igår Sveriges och kanske Nordens hårdaste led ute på Svarttjärn. Leden “”består bara av fotsteg”” som Luhr uttryckte det. Peter är osäker på graden men den är minst hård 8c.

kilde 8a.nu